Tầm nhìn đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2050 có gì?

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng đã có văn bản chỉ đạo liên quan đến quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm […]

Giao thông đang đẩy nhanh tốc độ phát triển huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Nhơn Trạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II, sau năm 2030 sẽ đạt […]

Chuẩn bị bàn giao 3.000 lô đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cùng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai vừa thực hiện cắm mốc 3.000 lô đất tái định cư […]