Đồng Nai điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu công nghiệp Nhơn Trạch VI

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có các quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Nhơn Trạch VI, xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Xuân Lộc tại các xã Xuân Tâm, Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc).

Theo đó, đối với khu công nghiệp Nhơn Trạch VI, thực hiện điều chỉnh tên gọi chức năng sử dụng đất và gộp diện tích đất từ đất công nghiệp và đất công trình kho bãi thành đất nhà máy, kho tàng. Cập nhật tên gọi chức năng sử dụng đất từ đất công trình đầu mối kỹ thuật thành đất các khu kỹ thuật; đất điều hành dịch vụ thành đất công trình hành chính, dịch vụ. 

Điều chỉnh khu đất có diện tích 0,77ha từ chức năng đất điều hành, dịch vụ sang đất nhà máy, kho tàng. 

Điều chỉnh mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa bằng hoặc thấp hơn 70%. Đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 5 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa bằng hoặc thấp hơn 60%.

Còn đối với khu công nghiệp Xuân Lộc sẽ thực hiện điều chỉnh và đính chính số liệu cơ cấu sử dụng đất của hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Xuân Lộc được duyệt cho phù hợp với số liệu thực tế khi chuyển từ bản vẽ quy hoạch lên bản đồ địa chính đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra xác nhận. 

Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng toàn khu công nghiệp với độ cao từ 1-5 tầng. Mật độ xây dựng thuần tối đa 70%, đối với các lô đất xây dựng nhà máy có trên 5 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là 60%. 

Xem thêm: Khởi công san lấp nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 ở xã Phước Khánh

Minh Anh


Bài viết liên quan