Đồng Nai sắp chi trả thêm hơn 1.200 tỷ đồng bồi thường dự án sân bay Long Thành

Dự kiến cuối tháng 4/2021, Đồng Nai sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 13 cho 811 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án sân bay Long Thành với sô tiền hơn 1.200 tỷ đồng.

Cụ thể, đợt công khai hồ sơ này có  811 hộ dân được bồi thường, hỗ trợ với hơn 284 ha đất. Tổng số tiền dự kiến chi trả cho các hộ dân hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, tiền bồi thường, hỗ trợ về đất hơn 603 tỷ đồng; các khoản thuộc chính sách hỗ trợ hơn 474 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ nhà và vật kiến trúc hơn 128 tỷ đồng,…

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

Tại buổi công bố, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành đã thông tin cụ thể về quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. 

Theo quy định, sau buổi công bố này, các hồ sơ phương án bồi thường sẽ được niêm yết công khai trong 20 ngày để người dân kiểm tra, đối chiếu thông tin, nếu có sai sót sẽ bổ sung. Hết thời điểm công khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định và UBND huyện Long Thành phê duyệt phương án bồi thường. Dự kiến, việc chi trả bồi thường đợt 13 sẽ thực hiện vào cuối tháng 4/2021.

Như vậy tính đến nay, UBND huyện Long Thành đã thực hiện 12 đợt chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 2.600 hộ dân thuộc dự án sân bay Long Thành với tổng số tiền hơn 5.600 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2021 đến ngày 17/3/2021, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giải ngân nguồn vốn gần 612 tỷ đồng đối với dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay quốc tế Long Thành.Lũy kế từ năm 2018 đến nay, Đồng Nai đã thực hiện giải ngân được hơn 7.800 tỷ đồng, đạt 33,6% tổng nguồn vốn đã được Trung ương bố trí cho dự án.

Về tiến độ xét tái định cư cho người dân vùng dự án, đến nay, huyện Long Thành đã thực hiện rà soát 1.724 hồ sơ. Trong đó, đã xét tái định cư cho 348 hồ sơ, đồng thời, UBND huyện Long Thành cũng đã ban hành các quyết định giao đất cho người dân đối với các trường hợp này.

Xem thêm: Đảm bảo tiến độ dự án tái định cư sân bay Long Thành

Nguồn: Vietnambiz.vn


Bài viết liên quan