Tag: thời hạn sử dụng đất

Quy định về thời hạn sử dụng đất của Nhà nước

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà pháp luật cho phép người sử dụng đất được quyền chiếm hữu và sử dụng một diện tích đất nhất định được Nhà […]