Category: Thông tin hữu ích

Làm thế nào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp […]

Tiền sử dụng đất 2020 là bao nhiêu?

Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất thì một trong những khoản tiền người dân phải nộp đó là tiền sử dụng đất. […]

Đăng bộ nhà đất là gì? Hồ sơ và thủ tục đăng bộ như thế nào?

Việc nắm rõ các thủ tục pháp lý là một lợi thế của các nhà đầu tư trong lĩnh vực Bất động sản. Một trong những thủ tục quan trọng nhất chính là […]

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” – Quan điểm sai lầm của nhà đầu tư BĐS

Số một gần chợ, số hai gần sông, số ba gần đường được xem là quan điểm bất biến của các nhà đầu tư BĐS hoặc những người mua đất, mua nhà nói […]