Toàn bộ quá trình, thủ tục làm sổ đỏ

Thủ tục xin cấp sổ đỏ là một trong những thủ tục khá phức tạp với người dân. Vậy để nắm rõ thủ tục cũng như quy định về việc cấp sổ đỏ hiện nay như thế nào thì hãy theo dõi bài viết sau đây.

sổ đỏ

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Điều kiện được cấp sổ đỏ

Theo Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì điều kiện được cấp sổ đỏ được chia làm 3 nhóm:

Có giấy tờ về quyền sử dụng đất

 1. Hộ gia đình, cá nhân đang được sử dụng đất ổn định, có giấy tờ chứng minh như quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, cho tặng tài sản; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước;… Trường hợp này không phải nộp tiền sử dụng đất.
 2. Có giấy tờ nhưng mang tên người khác nhưng có kèm theo giấy tờ hợp pháp việc mua bán, cho tặng trước ngày 01/07/2014 chưa thực hiện chuyển quyền sử dụng đất và không xảy ra tranh chấp.
 3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, quyết định giải quyết tranh chấp…
 4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê từ 15/10/1993 đến 01/07/2014.

Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

 1. Sử dụng đất ổn định trước ngày 01/07/2014, không có tranh chấp, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp tại vùng kinh tế khó khăn thì được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. 
 2. Được cấp sổ đỏ và phải nộp tiền sử dụng đất khi đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004, không vi phạm pháp luật đất đai; tranh chấp.

Đất lấn, chiếm; đất được giao không đúng thẩm quyền 

 1. Đây là trường hợp khó được cấp sổ đỏ nhất vì là các trường hợp mà thời điểm lấn, chiếm hoặc giao đất thì vi phạm pháp luật về đất đai nhưng đã sử dụng ổn định, lâu dài nên điều kiện rất chặt chẽ.
 2. Chỉ những hành vi lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/07/2014 mới được cấp hoặc xem xét cấp sổ đỏ; nếu xảy ra sau ngày 01/07/2014 sẽ bị xử lý, đất lấn, chiếm hoặc được giao không đúng thẩm quyền sẽ bị thu hồi.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ gồm:

 1. Đơn đăng ký cấp sổ đỏ.
 2. Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về tài sản gắn liền với đất.
 3. Các giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ tài chính như biên lai nộp thuế, tiền sử dụng đất; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 4. Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người xin cấp sổ đỏ.

Thủ tục làm sổ đỏ

Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Địa phương nào đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa.

Tiếp nhận và xử lý

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung.

Nếu hồ sơ đủ Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận.

Viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp sổ đỏ.

Hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có).

Trả kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao sổ đỏ cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi sổ đỏ cho UBND cấp xã để trao hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.


Từ khoá: sổ đỏ

Bài viết liên quan