Làm thế nào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Vậy làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận 

Theo Điều 99 của Luật đất đai 2013 quy định về trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đất quy định:

 1. Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101, 102.
 2. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
 3. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ.
 4. Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
 5. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 6. Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 7. Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.
 8. Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
 9. Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có.
 10. Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Hồ sơ xin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 1. Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận.
 2. Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định từ trước năm 1993 đến nay. 
 3. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).
 4. Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.
 5. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc Giấy chứng nhận (nếu có).
 6. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý. Nếu hồ sơ đầy đủ thì người nộp nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ. Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo các khoản tiền phải nộp cho hộ gia đình, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp đã nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi cho UBND cấp xã để trao cho hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND.


Bài viết liên quan